X
X
Back to the top
X

Defektsed tooted

Veebipood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis olid olemas juba üleandmise hetkel ja ilmnesid kahe aasta jooksul alates kauba ostjale üleandmise päevast. Esimese kuue kuu jooksul alates tarnimisest eeldatakse, et defekt oli üleandmise hetkel olemas.Veebipood vastutab vastupidise tõendamise eest.

Ostjal on õigus puuduse avastamisest alates kahe kuu jooksul pöörduda e-poe poole e-posti teel  all4lastway@gmail.com või telefonil +37253079258.

Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis ilmnevad pärast kauba üleandmist ostjale. Kui veebipoest ostetud tootel on puudused, mille eest veebipood vastutab, parandab või asendab veebipood puudusega toote.

Kui toodet ei ole võimalik parandada või asendada, tagastab veebipood ostjale kõik ostu-müügilepinguga seotud maksed.

Veebipood vastab tarbija kaebusele kirjalikult või seda kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.