X
X
Back to the top
X

Tagasiside õigus

Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus veebipoega sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul.

Lepingu lõpetamise õigus ei kehti, kui ostjaks on juriidiline isik.

14-päevase taganemisõiguse kasutamiseks ei tohi te tellitud toodet kasutada muul viisil, kui on vajalik selle olemuse, omaduste ja toimimise kontrollimiseks samal viisil, nagu saaksite toodet pärispoes testida.

Kui kaupa on kasutatud muul otstarbel kui see, mis on vajalik kauba olemuse, omaduste ja toimimise tagamiseks või sellel on kasutus- või kulumisjälgi, on veebipoel õigus alandada tagastatavat summat vastavalt kauba olemuse, omaduste ja toimimise tagamiseks kauba väärtuse languse tõttu

Kauba tagastamiseks tuleb esitada kaubast loobumise avaldus (mille vormi leiab siit: kaubast loobumise avaldus) aadressile all4lastway@gmail.com hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest. declaration of withdrawal) to the all4lastway@gmail.com within 14 days of receiving the goods.

Ostja kannab kauba tagastamise kulud, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjuseks on see, et tagastamisele kuuluv kaup ei vasta tellitule (näiteks vale või defektiga kaup).

Ostja peab kauba tagastama 14 päeva jooksul kaubast loobumise avalduse esitamise päevast arvates või esitama tõendid selle kohta, et andis kauba vedajale üle nimetatud tähtaja jooksul.

Pärast tagastatava kauba kättesaamist on veebipood kohustatud viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva hiljem tagastama ostjale kõik ostjalt lepingu alusel saadud maksed.

Veebipoel on õigus keelduda raha tagastamisest kuni tagastatud kauba kättesaamiseni või kuni ostja esitab tõendid kauba tagastamise kohta, olenevalt sellest, kumb saabub varem.

Kui ostja on sõnaselgelt valinud e-poe pakutavast soodsaimast tavatarneviisist erineva kättetoimetamise viisi, ei ole pood kohustatud hüvitama tavapärasest kohaletoimetamise kulust suuremat kulu.

Veebipoel on õigus müügist keelduda ja nõuda ostjalt kauba tagastamist, kui e-poes märgitud kauba hind on eksituse tõttu oluliselt madalam kauba turuhinnast.