X
X
Back to the top
X

Tingimused ja tingimused

  1. Üldsätted

Käesolevad ostu-müügireeglid (edaspidi nimetatud Reeglid) Ostja ja veebipoe lwshop.ee omaniku Last Way OÜ, aadress: Eesti, da-Viru maakond, Narva linn, Vestervalli tn 4-5, 20307, tel: +37253079258, e-post: all4lastway@gmail.com, registreerimiskood: 16779764 (edaspidi Müüja) vahel on siduv juriidiline dokument, mis sätestab poolte õigused ja kohustused, kauba tellimine ja selle eest tasumine, kohaletoimetamise kord ja tagastamise tingimused, samuti muud kaupade ostu-müügi sätted veebipoes lwshop.ee

1.2. Ostja nõustub käesolevate reeglitega e-poes lwshop.ee registreerudes ja/või kaupade ostmisel.

1.3. Müüja jätab endale õiguse Reegleid igal ajal muuta, muuta ja parandada. Reeglite muudatused ja täiendused jõustuvad lehel www.lwshop.ee avaldamise hetkest.

1.4. Isikud, kellel on ainuõigus veebipoes lwshop.ee registreerumiseks ja ostmiseks:

1.4.1. teovõimelised isikud, s.o täisealised isikud, kelle teovõime ei ole kohtus piiratud;

1.4.2. 14–18-aastased alaealised, kes on saanud oma vanemate või eestkostjate nõusoleku, välja arvatud juhul, kui alaealine toimetab oma sissetulekuid iseseisvalt;

1.4.3. juriidilised isikud;

1.4.4. kõigi ülalnimetatud isikute volitatud esindajad.

1.5. Ostja, kinnitades oma nõusolekut Reeglitega, kinnitab, et juhindudes punktist 1.4, on tal õigus registreeruda ja osta kaupu veebipoes lwshop.ee

  1. Ostulepingu sõlmimine

2.1. Ostja ja Müüja vaheline leping jõustub hetkest, mil Ostja, olles valinud välja ostetud kauba ja moodustanud tellimuste ostukorvi, kinnitab oma nõusolekut, märkides linnukese lingi kõrval: Nõustun ostutingimustega ja tagastamise tingimused.

2.2. Pärast ostu-müügilepingu sõlmimist on lepingu kohustuslikuks ja lahutamatuks osaks nii kauba sortiment, kogus kui ka tarneaeg ja muud Ostja poolt tellimuse täitmisel määratud tingimused.

2.3. Ostulepingud registreeritakse ja salvestatakse lwshop.ee andmebaasis.

  1. Ostja õigused

3.1. Ostjal on õigus osta kaupu veebipoest lwshop.ee vastavalt käesolevatele Reeglitele.

3.2. Ostjal on õigus 14-päevane kauba tagastamise õigus..

  1. Müüja õigused

4.1. Ostja algatusel lepingu lõpetamise korral jätab Müüja raha tagastamisel õiguse kinni pidada järgmised summad:

4.1.1. Tellimuse tühistamisel Ostja poolt enne, kui Müüja on tellitud kauba pealaos broneerinud ja selle eest tasunud, on tagastusteenuse tasu 3 (kolm) eurot.

4.1.2. Kui tellimus tühistatakse Ostja poolt pärast seda, kui Müüja on tellitud kaubad pealaos broneerinud ja selle eest tasunud, on tagastusteenuse tasu 5 (viis) eurot.

4.1.3. Tellimuse tühistamisel Ostja poolt pärast selle kättesaamist on tagastusteenuse tasu 5 (viis) eurot ning tagastamislogistika summa pealattu arvestatakse vastavalt punktile 8.4.8.

  1. Ostja kohustused

5.1. Ostja peab ostetud kauba eest tasuma ja selle vastu võtma käesolevates reeglites ettenähtud korras.

5.2. Kui Ostja keeldub kauba kohaletoimetamise ajal olulist põhjust esitamata kaupa vastu võtmast, on Ostja kohustatud katma kauba kohaletoimetamise kulud.

5.3. Ostja nõustub salvestama ja mitte edastama kolmandatele isikutele oma andmeid, mis on vajalikud veebipoe lwshop.ee saidiga ühenduse loomiseks. Saidiga ühenduse loomiseks vajalike andmete kaotsimineku korral on Ostja kohustatud sellest viivitamatult lwshop.ee-i teavitama. lwshop.ee ei vastuta kolmandate isikute tegude eest, kes kasutasid andmeid ühenduse loomiseks enne teavitamise hetke ja halduri võimaluse eest Ostja andmeid muuta. Eeltoodud asjaoludel on lwshop.ee-l õigus lugeda, et e-poes tehtud toimingud sooritas ostja.

5.4. Veebipoe lwshop.ee ostjad on kohustatud järgima käesolevaid Reegleid ja muid veebipoe veebilehel toodud tingimusi ning mitte rikkuma Eesti Vabariigi õigusakte.

  1. Müüja kohustused

6.1. Müüja nõustub pakkuma võimalust kasutada veebipoe teenuseid, mille osutamise tingimused on kehtestatud käesolevate reeglitega, aga ka muude lwshop.ee poe poolt pakutavate reeglitega.

6.2. Müüja toimetab Ostja poolt ostetud kaubad tema poolt näidatud aadressile vastavalt käesolevate reeglitega kehtestatud tingimustele.

6.3. Müüja nõustub austama Ostja õigust oma isikuandmete privaatsusele.

6.4. Juhul, kui Müüjal ei ole ettenägematute asjaolude tõttu võimalik lwshop.ee veebipoest ostetud kaupa kohale toimetada, nõustub Müüja pakkuma Ostjale sarnaseid tooteid. Kui Ostja pakkumisest keeldub, kohustub Müüja tagastama Ostja poolt tasutud raha 5 (viie) tööpäeva jooksul.

6.5. Käesolevate reeglite punktis 3.2 sätestatud õigust kasutanud Ostjale kohustub Müüja tagastama tasutud raha hiljemalt 14 päeva jooksul alates tagastusavalduse esitamise päevast.

  1. Kauba väärtus

7.1. Kaupade väärtus veebipoes lwshop.ee on näidatud eurodes. Müüja on maksumaksja. Sisaldub käibemaks 20%.

7.2. Müügile on märgitud tarnijate või ametlike edasimüüjate esitatud kaupade jaehinnad (kriipsutatud). Läbikriipsutatud toodete hinnad on tootja poolt soovitatud jaemüügihinnad.

  1. Kvaliteedi tagamine, tagastamine ja vahetus

8.1. Kõikide müüdavate kaupade tarbimisomadused on märgitud iga toote juures olevas kirjelduses. Müüja ei vastuta selle eest, et e-poes saadaval oleva kauba värvus, kuju või muud parameetrid ei pruugi Ostja poolt kasutatava monitori omaduste tõttu vastata kauba tegelikule suurusele, kujule ja värvile.

8.2. Müüja vastutab Ostja ees kauba üleandmisel ilmnenud puudusega kauba eest. Kaupadele kehtivad Eesti Vabariigi seadustes sätestatud garantiiperioodid.

8.3. Kui Ostja soovib kaupa tagastada käesolevate reeglite alusel, peab ta täitma kauba tagastamise dokumendi, esitama selle koos tagastatava kaubaga ning teavitama sellest ka Müüjat vastavalt punktis 3.2 toodud tingimustele.

8.4. Kauba tagastamisel tuleb järgida järgmisi tingimusi:

8.4.1. kaup tuleb tagastada samas pakendis, milles see tarniti. Pakend ei tohi olla kahjustatud, puhas, nõuetekohaselt ettevalmistatud ja pakendatud;

8.4.2. kaup ei tohi olla Ostja poolt rikutud, s.t ei tohi sisaldada mehaanilisi ega muid kahjustusi;

8.4.3. kaup ei tohtinud olla kasutuses ega ole kaotanud oma esitusviisi (sildid ei ole kahjustatud, kaitsekiled pole rebenenud jne) (käesolev punkt ei kehti, kui kaup tagastatakse ebapiisava kvaliteediga);

8.4.4. tagastatava kauba komplektsus peab olema sama, mis Ostja poolt selle kättesaamisel;

8.4.5. kauba tagastamisel on vaja esitada selle ostu dokument, garantiikaart (kui see väljastati) ja täidetud dokument kauba tagastamise kohta;

8.4.6. Müüjal on õigus keelduda Ostjalt tagastatud kauba vastuvõtmisest, kui kauba tagastamise tingimused ei ole täidetud;

8.4.7. Ostjal ei ole õigust ostulepingut lõpetada ja kaupa tagastada, kui Ostja rikub kauba või muudab oluliselt kauba välimust;

8.4.8. Tagastusteenuse eest tasub ostja kulleriga või Itella SmartPOSTi, Omniva ja DPD terminalidega Müüja Eestis asuvasse kohaletoimetamiskohta. Kauba lõpplattu saatmise maksumus määratakse saabunud veoarve alusel. Kulu arvatakse maha tagastatud rahasummast;

8.4.9. kauba tagastamine toimub Müüja poolt kehtestatud viisil;

8.4.10. punktis 3.2 nimetatud õiguse alusel kauba tagastamisel tasub Ostja kauba tagastamisega kaasnevad kulud vastavalt punktile 4.

8.4.11. Raha tagastatud kauba eest saab tagastada pangaülekandega pangakontole. Müüja ei vastuta tagastatud kauba eest raha ülekandmise viibimise eest juhul, kui Ostja on valesti esitanud või ei esitanud tagastamiseks vajalikke andmeid.

8.5. Kosmeetika- ja parfümeeriakaupu ei või tagastada, kui Ostja pakkis kauba lahti või rikkus pakendit.

8.6. Aluspesu, korsette, ujumisriideid, juukseaksessuaare, kiiresti riknevaid kaupu, heli- ja videosalvestisi, tarkvara ja arvutimänge ei või tagastada, kui Ostja rikkus loetletud kauba pakendit.

8.7. Ostja ei saa tagastada kaupa, mille tagastustingimused ei näe ette Eesti Vabariigi õigusakte.

  1. Infovahetus

9.1. Müüja suhtleb Ostjaga tema registreerimisvormis märgitud e-posti aadressi ja telefoninumbri kaudu ning Ostja saab kasutada kõiki lwshop.ee veebipoe veebisaidi jaotises „KONTAKTID“ märgitud suhtluskanaleid.

10. Vastutus

10.1. Ostja vastutab täielikult tema poolt registreerimisvormis esitatud andmete õigsuse eest. Kui Ostja esitas registreerimisvormis ebatäpsed andmed, ei vastuta Müüja tagajärgede eest ning tal tekib õigus nõuda Ostjalt tekkinud otseste kahjude hüvitamist.

10.2. Ostja vastutab täielikult toimingute eest, mida ta teeb, registreerudes veebipoes lwshop.ee

10.3. Ostja vastutab oma registreerimisandmete turvalisuse eest. Kui registreerimisandmeid kasutab kolmas isik, loetakse teda Ostjaks.

10.4. Müüja on vabastatud igasugusest vastutusest kõigil juhtudel, kui kahju on tekkinud seetõttu, et Ostja ei tutvunud müüja soovitustest ja oma kohustustest hoolimata käesolevate Reeglitega, kuigi selline võimalus talle anti.

10.5. Kahju tekkimisel hüvitab süüdlane pool teisele poolele otsesed kahjud.

11. Müüja kasutatavad turundustööriistad

11.1. Müüja võib läbi viia erinevaid tutvustusi, igal ajal oma tingimusi muuta ja need lõpetada.

11.2. Müüja saab Ostjatele pakkuda virtuaalraha ühikuid, millega saab ostetud kauba eest tasuda ainult lwshop.ee veebipoes.

11.3. Juhul, kui Ostja ostab kaupa, mille ostmisel ta kasutab virtuaalseid rahaühikuid ja kasutab käesolevate reeglite punktis 3.2 sätestatud kauba tagastamise õigust, siis ostmisel arvestatakse kasutatud virtuaalsete rahaühikute kogus maha Ostjale tagastatud kauba maksumus.

11.4. Virtuaalseid rahaühikuid eurodeks vahetada ei saa.

11.5. Kui tellitud kauba summa on kupongi väärtusest väiksem, siis vahet ei maksta.

12. Lõppsätted

12.1. lwshop.ee jätab endale õiguse tegevus peatada, oma äranägemisel täiendada, samuti muuta käesolevaid Reegleid ja muid Reeglitega seotud dokumente, teavitades sellest Ostjat veebipoe veebilehel. Reeglite täiendused ja muudatused jõustuvad väljakuulutamise päevast, s.o veebipoe süsteemi paigutamise päevast.

12.2. Kui Ostja ei nõustu Reeglite uue redaktsiooniga, osaliste muudatuste ja täiendustega, on Ostjal õigus keelduda täitmast tingimust, et Ostja on ilma jäetud veebipoe teenuste kasutamise õigusest.

12.3. Kui Ostja jätkab pärast Reeglite muutmist e-poe pakutavate teenuste kasutamist, loetakse, et Ostja nõustub Reeglite uue versiooni, osaliste täienduste ja muudatustega.

12.4. Käesolev eeskiri on koostatud Eesti Vabariigi õigusaktide alusel.

12.5. Käesolevate reeglite alusel tekkivatele suhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

12.6. Kõik käesolevate reeglite rakendamisel tekkinud lahkarvamused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud viisil.

12.7. Pooled on vabastatud käesolevate reeglite täitmise kohustusest, kui nende täitmine on võimatu vääramatu jõuga kokkupõrke tõttu.